Menüler

Makale

02.07.2014


 

Sevgi Göstermede Denge Unsuru 

                Çocukluğunuzda anne babanızdan sevgi gördünüz mü? Siz çocuğunuzu seviyor musunuz? Peki sevginizi ona nasıl, hangi zamanlarda ve ne ölçüde ifade ediyorsunuz? Kişilerarası ilişkilerinizde diğer kişilerin sevgilerini ifade etme şekilleri ve bunların sizdeki yansımaları nasıl? Bu yazıyı okurken öncelikle yukarıdaki soruların cevaplarını kendi içinizde olgunlaştırın. Okumanızı bitirdikten sonra ise kendi çocuklarınıza sevginizi gösterme şeklinizi yeniden değerlendirin. Ulaştığınız sonuçlara göre tutum ve davranışlarınızda yapacağınız değişiklikler sayesinde, hem çocuğunuzun yaşamına, hem de kişilerarası ilişkilerinize güçlü bir ışık sunabileceğinizi unutmayın…

                Sevgiyi gösterme bakımından anne baba tutumları iki aşırı uçta olabilir. İlk uçta sevgisini abartılmış biçimde gösteren anne babalar bulunabilir. Bu koşullarda yetişen bir çocuk büyür ancak olgunlaşamaz. Evde hırçın, astığı astık, kestiği kestik ama dışarıda çekingen, kendine güvenmeyen ve sağlıklı ilişkiler kuramayan bir çocuk olur. Aşırı sevgi gösterisi çocuğun kendini özel ve değerli hissetmesine yardımcı olmaz.

                Sevgiyi gösterme bakımından, diğer aşırı uçta sevgisini göstermeyen/gösteremeyen anne babalar yer alır. Çocuğuna zaman ayırmaz, onunla birlikte olduğu zamanlar angarya gibi gelir. Çocuğun her hatasını görür, hiçbir davranışını hoş görmez, sürekli eleştirir, başkalarıyla kıyaslar, olumlu davranışlarını görmezler. Anne babanın bu tutumu karşısında çocuk daha çok göze batacak davranışlar yaparak olumsuz da olsa ilgi çekmeye çalışır. Bu da anne babayı çocuktan daha çok uzaklaştırır.

 Sevgiyi Gösterebilmenin Yolları: 

Çocukla özel zaman geçirmek: Özel zaman uygulaması, anne ya da babanın çocukla baş başa keyifli zaman geçirmesidir. Anne baba çocuğa bir şey öğretmeye çalışmadan, yönlendirmeden, eleştirmeden onunla birlikte zaman geçirmenin keyfini yaşamalı ve bunu çocuğa hissettirmelidir.

Sevgiyi Sözel Olmayan Yollardan Göstermek: Kişilik yapılarından dolayı duygularını ifade etmekte zorlanan, sevgilerini gösteremeyen anne babalar vardır. Sevgi sözcüklerle ifade edilemiyorsa davranışlarla gösterilebilir. Zaten çocuklar çoğunlukla, yetişkinlerin sözleriyle davranışlarının tutarlı olup olmadığını kontrol ettikten sonra, bir çelişki varsa davranışlarla söylediklerine güvenmeyi tercih ederler. Çocukların çoğu anne babalarının kendilerine sarılarak, yakın oturarak, öperek sevgi göstermesinden hoşlanırlar. 

Övgü ve Olumlu Mesajlar Vermek: Anne babalar çocuğa olumlu mesajlar vererek de onun kendisini özel ve değerli hissetmesine yardımcı olur. Anne baba çocuğa daha çok olumlu mesaj mı yoksa olumsuz mesaj mı verdiğini gözden geçirmek için bir gün boyunca kaç kez eleştirdiğini ve kaç kez övgüde bulunduğunu not ederek sayabilir. Övgü-eleştiri dengesinde, yaklaşık olarak her dört övgüye karşılık bir eleştiri olmalıdır. Ancak çoğu ailede bu oranın tersine döndüğü görülmektedir.

        Çocuğu sevgiyle desteklemek ya da eleştirilerle düzeltmeye çalışmak heykel yapma sanatına benzetilerek açıklanabilir. Heykel yapımında yontma ya da üst üste koyma yöntemleri kullanılabilir. Yontma yöntemi büyük bir mermerin yontularak şekillendirilmesidir. Bazı anne babalar yapıcı olmayan olumsuz mesajlarla, sürekli eleştirerek, yapılmaması gerekenleri, yanlış yapılanları çocuğa göstererek beğenmedikleri parçaları yontarlar. Çocuk yetiştirmede az sayıda ve yapıcı eleştiriler gerekli olmakla birlikte sadece yontma yöntemi ile yetiştirilen çocuk, olumlu özelliklerinin farkında değildir, anne babasının sevgisini hissedemez ve kendisine güvenemez. Üst üste koyma yönteminde ise kil gibi bir malzemeden, küçük bir parçanın üzerine eklemeler yapılarak heykel oluşturulur. Anne baba, sevgisiyle, olumlu mesajlarıyla yerinde kalmasını istediği parçaları destekleyerek ve çocuğun olumlu özelliklerini üst üste koyarak çok daha sağlam bir yapı oluşturabilir. 

Özel Günlere Özen Göstermek: Çocuğun yaşamında özel olan günlere anne babanın da özen göstermesi ona sevildiğini hissettirir. Doğum gününde, okula başladığı günde, çocuğun katıldığı sanat, spor, okul gösteri ve etkinliklerinde onun yanında olmak güven verir.

 

                                                                                                          Hazırlayan:                                                                                                                                                         Uzman Psikolog Nesrin ATAMAN

Yararlanılan Kaynak:

Ö. SÜRÜCÜ, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ana-Baba-Öğretmen El Kitabı. YA-PA Yayınları, 2003