Menüler

2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ ÇOCUK BAŞVURU DUYURUSU

09.05.2016

Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğünce, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim dönemi hazırlıklarının zamanında yapılabilmesi için;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız ve diğer kurum çalışanlarının, 2-6 yaş grubu çocukları için (2014 ile 2011 yılları arasında doğan çocukları kapsar), Bakımevimize yapılacak başvurular en geç 31 Mayıs 2016 Salı günü,  saat 17.00’ ye kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra, yeni atanan DSİ personeli dışındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Şu an Bakımevimizde kayıtlı olan çocuklar için yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Kayıt hakkı kazanan çocukların listesi ileri bir tarihte Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü tarafından açıklanacaktır.

Başvuru Formu Çocuk Bakımevimizin web sayfasından temin edilebilir.