Eğitim Amacımız

Eğitim Amacımız

Hazırlanan eğitim programlarımızın amacı; gelişimsel ve eğitimsel ilkeler göz önünde bulundurularak, 2-6 yaş arasındaki çocukların bilişsel, dil, sosyal - duygusal ve motor gelişim alanlarında saptanan hedeflere uygun olarak eğitim yaşantılarını düzenlemek, uygulamak ve değerlendirmektir.

Çocuğun yaşayarak, deneyerek, gözlemleyerek ve sorumluluk alarak öğrenmesi eğitimimizde esas alınmıştır. Öz güveni gelişmiş, girişken, kendi duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen, karar verip verdiği kararları uygulayabilen, yaratıcı, sorgulayan, karşılaştıkları engellerle başa çıkabilen çocuklar yetiştirilmektedir. Bunda ailenin katkısı da çok büyüktür. Bunun için okul-aile işbirliğine önem verilmektedir.